MultiSport

Każdy z nas potrzebuje mobilizacji do działania. Karty sportowe to świetny sposób na motywację, którą coraz częściej oferują nam pracodawcy. Dzięki nim możemy korzystać z różnych form aktywności fizycznej – wybierać miejsca, godziny i rodzaj treningu.

Firma Benefits Systems zwróciła się do nas z propozycją współpracy nad zmianą warstwy wizualnej jednego z najważniejszych tego typu programów w Polsce – karty MultiSport. Celem było stworzenie marki bliższej odbiorcy, naturalnej, swobodnej, mniej korporacyjnej.

Celem było stworzenie marki bliższej odbiorcy, naturalnej, swobodnej, mniej korporacyjnej. W nowym rozwiązaniu obowiązywać miał wyraźny podział na elementy komunikacji wizerunkowej (zdjęcia), komunikacji produktowej (ilustracje – opisujące poszczególne aktywności i usługi) oraz graficzne, które łączą nam oba te światy. Stworzony system miał być szybki w komunikacji, pojemny i łatwy do opanowania przy generowaniu kolejnych wariantów.

Nasze cele projektowe to: stworzenie rebrandingu, który uporządkowałby dotychczasową identyfikację oraz wprowadzenie rozwiązań, które zmienią postrzeganie sportu przez grupę docelową. Mieliśmy pokazać aktywność fizyczną nie jako zło konieczne, ale przyjemność dla każdego z nas według zasady „MultiSport to nie tylko sport!”

Na podstawie tych wytycznych zmieniliśmy znak w jego konstrukcji, typografii oraz kolorystyce. Wprowadziliśmy motyw graficzny podkreślający ton różnorodności, zabawy. Stworzyliśmy branding manual opisujący podstawowe mechanizmy identyfikacji. Zaproponowaliśmy szereg ilustracji oraz piktogramów budujących nowy, przyjazny świat marki.

Zmieniliśmy znak w jego konstrukcji, typografii oraz kolorystyce.

Najważniejszym komunikatem inspirującym i budującym naszą pracę projektową była definicja ruchu przedstawiona nam przez klienta w briefie.

Please, rotate your device