multisport_15

MultiSport

Każdy z nas potrzebuje mobilizacji do działania. Karty sportowe to świetny sposób na motywację, którą coraz częściej oferują nam pracodawcy. Dzięki nim możemy korzystać z różnych form aktywności fizycznej – wybierać miejsca, godziny i rodzaj treningu.

Firma Benefits Systems zwróciła się do nas z propozycją współpracy nad zmianą warstwy wizualnej jednego z najważniejszych tego typu programów w Polsce – karty MultiSport. Celem było stworzenie marki bliższej odbiorcy, naturalnej, swobodnej, mniej korporacyjnej.

Celem było stworzenie marki bliższej odbiorcy, naturalnej, swobodnej, mniej korporacyjnej. W nowym rozwiązaniu obowiązywać miał wyraźny podział na elementy komunikacji wizerunkowej (zdjęcia), komunikacji produktowej (ilustracje – opisujące poszczególne aktywności i usługi) oraz graficzne, które łączą nam oba te światy. Stworzony system miał być szybki w komunikacji, pojemny i łatwy do opanowania przy generowaniu kolejnych wariantów.

Nasze cele projektowe to: stworzenie rebrandingu, który uporządkowałby dotychczasową identyfikację oraz wprowadzenie rozwiązań, które zmienią postrzeganie sportu przez grupę docelową. Mieliśmy pokazać aktywność fizyczną nie jako zło konieczne, ale przyjemność dla każdego z nas według zasady „MultiSport to nie tylko sport!”

Na podstawie tych wytycznych zmieniliśmy znak w jego konstrukcji, typografii oraz kolorystyce. Wprowadziliśmy motyw graficzny podkreślający ton różnorodności, zabawy. Stworzyliśmy branding manual opisujący podstawowe mechanizmy identyfikacji. Zaproponowaliśmy szereg ilustracji oraz piktogramów budujących nowy, przyjazny świat marki.

multisport_02-1
multisport_07
multisport_06-1

Zmieniliśmy znak w jego konstrukcji, typografii oraz kolorystyce.

multisport_16
multisport_05-05

Najważniejszym komunikatem inspirującym i budującym naszą pracę projektową była definicja ruchu przedstawiona nam przez klienta w briefie.

multisport_22_0
multisport_22_1
multisport_22a
multisport_20
multisport_21
multisport_26
multisport_27-1
multisport_29
multisport_30-1

Please, rotate your device