aph_6

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa. Nagrody oraz wystawa w Muzeum nad Wisłą były połączeniem edycji z roku 2020 i 2021. Była to także edycja jubileuszowa – konkurs ma już 20 lat. Wyzwanie polegało na stworzeniu projektu który zaprezentuje obie edycje oraz odda unikalny charakter wydarzenia.

Artystyczna Podróż Hestii od 20 lat łączy różne porządki i rzeczywistości. Jest pomostem pomiędzy wieloma światami. Pokazuje, że sztuka może działać poza wszelkimi podziałami, a relacje pomiędzy publicznością, instytucjami, czy światem artystycznym są bezcenne i ponadczasowe. Te połączenia stają się szczególnie ważne dzisiaj – kiedy tak bardzo zatęskniliśmy do podróżowania. Rok 2021 będzie połączeniem różnych doświadczeń. Na wystawie finałowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjrzą się sobie dwa różne światy. Ten „sprzed” i ten „po”. Prezentować będzie prace finalistów i finalistek 19. i 20. edycji konkursu. I to właśnie „połączenia” stały hasłem przewodnim tej edycji.

Katalog ma trzy okładki. Dzięki wyciętym otworom widzimy je wszystkie jednocześnie – równoważąc ich znaczenie. Na pierwszej umieszczony jest kształt będący wynikiem połączenia edycji 19. z 20. W miejscu gdzie mieszają się dwie edycje zastosowaliśmy folię holograficzną co podkreśla nam motyw przejść/połączeń kolorystycznych między edycjami/osobami/wydarzeniami.

Graficzne elementy wycięć oraz przejść kolorystycznych (gradient) przewijają się przez cały katalog. Kolory przypisane do poszczególnych edycji na okładkach mają też odzwierciedlenie w detalach składu w środku katalogu. Użycie folii holograficznej w połączeniu z czarnym papierem oraz zacięte pod kątem prostym krawędzie i bardzo gruby papier nasuwają skojarzenia z pudełkami np. na biżuterię.

Client Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Product photoshoot Hopa Studio
Silver Award
KTR 2021
Category
Publication and Editorial
aph_7
aph_9
aph_4

Na wystawie finałowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjrzą się sobie dwa różne światy. Ten „sprzed” i ten „po”. Prezentować będzie prace finalistów i finalistek 19. i 20. edycji konkursu. I to właśnie „połączenia” stały hasłem przewodnim tej edycji.

Katalog ma trzy okładki. Dzięki wyciętym otworom widzimy je wszystkie jednocześnie – równoważąc ich znaczenie. Na pierwszej umieszczony jest kształt będący wynikiem połączenia edycji 19. z 20. W miejscu gdzie mieszają się dwie edycje zastosowaliśmy folię holograficzną co podkreśla nam motyw przejść/połączeń kolorystycznych między edycjami/osobami/wydarzeniami.

aph_1
aph_21
aph_22
aph-25

Graficzne elementy wycięć oraz przejść kolorystycznych (gradient) przewijają się przez cały katalog. Kolory przypisane do poszczególnych edycji na okładkach mają też odzwierciedlenie w detalach składu w środku katalogu.

aph_34
aph_36
aph_37
aph_35
KTR_fb

Projekt został nagrodzony srebrnym mieczem w konkursie ↗ KTR 2021

Please, rotate your device